Wiki Noodmaatregelen waterkeringen

105 GENIECOMPAGNIE WATERBOUW 

(105 Gncie Wb)

24/7 bereikbaar via 06-27080046.

Uw partner IN, OP en ROND het WATER

Inzetopties Ondersteuningsdetachement

Het detachement 105 Geniecompagnie Waterbouw (105 Gncie Wb) is door haar verscheidenheid aan materieel inzetbaar voor uiteenlopende taken. Te denken valt aan:

 • Oeververbetering ten behoeve bouwen brug
 • Wegverharding door zorg van de mattenlegger (50m wegenmatten binnen enkele minuten)
 • Verticaal en horizontaal grondverzet (al dan niet vanaf het water)
 • Hijsen van lasten, ondersteuning bij berging.

De Genie ondersteunt u bij nood, ramp en crisis

Als er problemen zijn in, op of rond het water, dan kan de eenheid 105 Geniecompagnie Waterbouw (105 Gncie Wb) u van dienst zijn. Van grondverzet tot het evacueren van mensen en dieren over het water. De diversiteit van de middelen en de kennis binnen de eenheid zorgen ervoor dat wij breed kunnen ondersteunen bij de meest uiteenlopende problemen in, op en rond het water.

Verzoek tot steun

In het kader van Versterking Civiel Militaire Samenwerking (VCMS) wordt een deel van onze inzet door het  Ministerie van Defensie gegarandeerd. Te allen tijde zijn wij in staat om 90m vouwbrug binnen 48 uur gereed te hebben en staan wij gereed om uit te rukken richting een locatie in Nederland (48 uur Notice to Move). In de praktijk kan deze tijd sterk verkort worden door in een vroeg stadium de eenheid te benaderen.

Als in voorkomend geval de steun van 105 Gncie Wb nodig is, kan deze steun aangevraagd worden via de Officier Veiligheidsregio (OVR) van uw desbetreffende regio. Zij zijn in staat een formele aanvraag tot steun via het Ministerie van Defensie te doen.

Om zo de hulpvrager zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn is onze compagnie 24/7 bereikbaar via 06-27080046. Naast adviseren/informeren over onze inzetmogelijkheden kan de officier van dienst al procedures opstarten (bij een voorwaarschuwing) voor een eventueel formeel steunverzoek.

 

 

 

Waterbouwpelotons

Een Waterbouwpeloton bestaat uit een commandogroep en drie vlotgroepen. In totaal zijn dit 39 personen. De vlotgroepen kunnen zelfstandig optreden en kunnen elk een vlot uitbrengen.

Uitrusting Waterbouwpeloton

Elk Waterbouwpeloton heeft de beschikking over 24 scania’s vrachtwagens om de ladingen te vervoeren die nodig zijn om een vlot of een brug op het water te bouwen. De pelotons hebben allebei de beschikking over 90 meter vouwbrug of 3x een vlot van 35 meter.

 

 

 

Door de zeer beperkte diepgang (60 cm) kunnen de vlotten overal komen. Bij een overstroming zijn deze vlotten dan ook geschikt om te ondersteunen bij ondergelopen landerijen, goed bij het verplaatsen van mensen en vee naar veiligere gebieden.

Een andere mogelijkheid is het vervoeren van noodhulp materialen naar de getroffen gebieden. Daarnaast is het materiaal ook al meerdere keren ingezet om te steunen met een vlot zodat er vanaf het water gewerkt kan worden bij bijvoorbeeld het versterken van een dijk die moeilijk bereikbaar is.

Andere middelen die binnen een Waterbouwpeloton aanwezig zijn en die ideaal zijn om te kunnen ondersteunen zijn de rubberboten en waterpompen. De rubberboten zijn overal snel en flexibel inzetbaar om bijvoorbeeld mensen te vervoeren. Capaciteit van de waterpomp is 60 m3/u bij een opvoerhoogte van 6 meter.

Binnen de pelotons is de kennis aanwezig om naast de vouwbrug nog veel meer verschillende soorten bruggen te bouwen. Hierbij kunt u denken aan baileybruggen, Medium Girder Bridge(MGB), houten bruggen. Sinds een aantal jaar beschikken de Waterbouwpelotons tevens over constructie middelen. Het personeel is opgeleid tot elektricien, loodgieter, timmerman of GWW specialist. Hierdoor is het peloton in staat om (eenvoudige) constructie te bouwen of te herstellen.

 

 

 

 

 

Inzetopties Waterbouwpeloton

Het Waterbouwpeloton is snel inzetbaar over de weg of op het water.

Opdrachten die het Waterbouwpeloton kan uitvoeren zijn:

 • Brugslag 90 meter vouwbrug
 • Het uitbrengen van vlotten
  • Overzetten van voertuigen
  • Vervoeren van mensen, noodhulpmaterialen, vee (ook bij laag water)
  • Vlot uitbrengen als werkplatform vanaf het water
 • Het vervoeren van mensen middels rubberboten
 • Bouwen van bruggen (bailey, MGB, hout)
 • Waterpomp capaciteit
 • Constructie capaciteit

 

 

 

 

 

 

 

 

Duikerpeloton

Het duikerpeloton bestaat uit een commandogroep en 2 constructie duikgroepen, in totaal 19 man. Elke expert is opgeleid  als SCUBA en SSE (Surface Supply Equipment) duiker.  De twee duikgroepen kunnen afzonderlijk van elkaar zelfstandig optreden als multifunctionele duikploeg van 7 man. Als het peloton compleet optreedt is het mogelijk om grotere opdrachten van langere duur uit te voeren.

Uitrusting duikerpeloton

Het duikerpeloton beschikt over SCUBA duikuitrusting en Surface Supplied Equipment (SSE). Hiermee kunnen alle mogelijke duikopdrachten worden uitgevoerd tot een diepte van 60 meter. Daarnaast beschikt het peloton over een uitgebreide gereedschapsuitrusting, zowel voor gebruik boven als voor onder water. Voorbeelden hiervan zijn hydraulische (kern)boren, breekhamers, slijptollen en kettingzagen. Ook beschikt het peloton over elektrische las- en snij uitrusting en een hydraulische knip en spreid uitrusting.

Samenstelling

105 Geniecompagnie Waterbouw (105 Gncie Wb) bestaat uit een staf en logistiek peloton die zorgt voor de commandovoering, de logistieke bevoorrading, bergingssteun. Twee Waterbouwpelotons, een Ondersteuningsdetachement en een Constructie Duikpeloton.