Functionarissen

De regimentscommandant is, met alle hem ter beschikking staande middelen, verantwoordelijk voor de handhaving van de regimentstraditie en hij is als zodanig voorzitter van de Traditieraad Genie. Deze raad bestaat verder uit de hoogste genie-officier van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), de voorzitters van de Vereniging van Officieren der Genie en van de Vereniging van Genie-onderofficieren en de Regimentsadjudant. De Regimentscommandant is tevens de Genie-autoriteit van de Koninklijke Landmacht.

De regimentsadjudant coördineert en stimuleert de activiteiten binnen het regiment, adviseert de regimentscommandant en treedt in voorkomende gevallen op als zijn vertegenwoordiger. Ter bevordering van de saamhorigheid geeft hij uitvoering aan de traditiebeleving en is secretaris van de Traditieraad Genie. Hij is tevens vaandeldrager van het regiment.

De marketentster, voorzien van haar houten vaatje met brandewijn, is binnen het Regiment Genietroepen een niet meer weg te denken verschijning. Was zij tot 1900 veelal de echtgenote van de “korporaal-wasbaas” en gestoken in een eigen gemaakt soort uniform met daarop een herkenningsteken (embleem) van de eenheid waarbij zij werkte; nu is ze een vrijwilligster, die de marketentster-traditie gestalte geeft. Zij is gekleed in een marketentsteruniform naar het voorbeeld van een oud pak, dat is ondergebracht in het Geniemuseum.

Het Regiment prijst zich gelukkig te kunnen rekenen op een aantal dames, meestal echtgenotes van genisten of vrouwelijke genie-militairen, die zich inzetten als marketentster.