Home

Nieuws

 • test

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTJmYWE3MjAtMGM2Ni00YWQ0LThjZTItZTE4ZTMxMWVlMmMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22502758d2-411a-4c88-94ed-0662d69a8a42%22%2c%22Oid%22%3a%22efcce3e3-9907-4101-bb96-54bcce339581%22%7d

  Lees meer
 • Uitreiking Vaandelopschrift

  Op 6 maart zouden er in Den Haag 18 Vaandelopschriften uitgereikt worden aan diverse onderdelen van de krijgsmacht.

  door: Regimentsadjudant op 17 februari

  Lees meer
 • Evenementen van het Regiment 2021

  Ook in 2021 hebben de maatregelen die noodzakelijk zijn om het Coronavirus onder controle te krijgen invloed op de evenementen van het Regiment.
  Op dit moment is niet precies aan te geven wat voor invloed de maatregelen nog gaan hebben. Om toch een stuk duidelijkheid te geven berichten wij het volgende;

  door: Regimentsadjudant op 11 januari

  Lees meer