Bezoek US Army Engineer School

Bezoek US Army Engineer School

Luitenant-kolonel Jan Boot, Hoofd Opleiding en Training Zaken OTCGenie
12 oktober 2022

Foto 1 US Army Engineer School

Op 6 en 7 sept jongstleden bezochten twee personen van het OTC Genie de “US Army Engineer School” op Fort Leonard Wood. Aanleiding van het bezoek was meerledig; Enerzijds is er toename van internationale (operationele) samenwerking, anderzijds heeft het OTCGenie onvoldoende capaciteit om aan de toenemende vraag aan Military Engineering opleidingen te voldoen. Tenslotte is het OTCGenie bezig met onderwijsinnovatie en is hierdoor een behoefte om bij internationale partners kennis en inzichten op te doen.

Bij aankomst viel direct al een belangrijk punt op, de (waarnemend) commandant is een Kolonel reservist en bij zijn introductie werd al snel duidelijk hoever de US Army Engineer School is met de implementatie van de zogenaamde “adaptieve schil”; Capaciteiten worden gerealiseerd door personeel uit de zogenaamde “staande organisatie”, National Guard, National Reserve, burgermedewerkers en “civil contractors”, waarbij ook private diensten geïntegreerd zijn. Een sterk punt was ook de vakkundige kennis en ervaring van burgermedewerkers op sleutelposities, bijvoorbeeld de “Technical Director”, een soort super Hoofd Buro Opleiding- en Training Ontwikkeling, die naast bovengenoemde kennis en ervaring ook beschikte over een grote mate van toewijding en over een uitgebreid (Military Engineering) netwerk beschikt. Tenslotte bleek dat het zogenaamde “Genie-DNA” ook in het personeel van de US Army Engineer School zit, de sfeer was gedurende het gehele bezoek uitstekend.

Foto 2. Logo US Army Engineer School

Het thema “Warfighting” is in elke opleiding leidend, een gevolg is dat vooral gefocust wordt op kennis, vaardigheden en attitude die benodigd is op het gevechtsveld. Basic Trainingen zijn intensief, “Just in Time & Just Enough” en er wordt veel verantwoordelijkheid bij de cursist neergelegd. Instructeurs zijn facilitair, dragen een coachende houding uit en er wordt veel gebruik gemaakt van innovatieve onderwijsmethoden zoals e-learning, Virtual Reality & Augmented Reality, simulatoren etc. Daarnaast zijn de Basic Trainingen goed afgestemd met zogenaamde leermeesters bij de operationele eenheden. US Army Engineer leidt de cursisten technisch startbekwaam op, leermeesters bij de eenheden leiden ze tactisch startbekwaam op.  US Army Engineer School beschikt over meerdere locaties waar diverse, hoogwaardige specialisten cursussen worden gegeven, zowel op technisch als tactisch gebied, maar ook op het gebied van leiderschap. Hier zitten diverse opleidingen bij die een goede verdieping voor Nederlandse Genisten kunnen geven.  Tijdens het bezoek is ook gesproken over training aspecten, US Army beschikt over een tweetal oefenterreinen waar (Combat) Genie eenheden door een zogenaamde “Durchgang” gaan en t/m niveau 4 getraind worden, inclusief specifieke Genie-FTX-en, waarbij getraind wordt in het gebruik van (live) explosieven onder tactische omstandigheden.

Foto 3. H-OTZ en wrnd C-US Army Engineer School

Het OTCGenie zal de komende jaren de samenwerking met buitenlandse partners intensiveren, de US Army Engineer School is daar een van. Met de aankomende oprichting van een buro Internationale Militaire Samenwerking OTCGenie hopen wij dit snel te kunnen realiseren.